Konstutställningar

 

Mor Oliviagården En oas vid vattenfallet

 

Utställningar - Konst

 

Generella utställningsregler hos Mor Oliviagården, nedan kallat MOG

MOG accepterar både kända och okända konstnärer .

Vad kan utställas ut?

Konst i alla stilarter och tekniker kan ställas ut: måleri, skulptur, grafisk konst, teckningar, mixed medium, installation, fotografi och digital konst.

MOG är medlem i Svenska konstnärers riksförbund.

1. Vi tar 20% i provision för sålda konstverk.

2. Varje konstnär ansvarar själv för försäkring av sina konstverk under utställningen. Lokalen är larmad.

3. Utställningslokaler består av tre rum.

Utställningsavgift för 3 veckor:

Hela lokal =1 000kr

rum nr 1 = 450kr

rum nr 2 = 250kr

rum nr 3 = 300kr

 

4. Konstnärerna står själva för transportkostnader.

5. Hängning och sammanställning: Konstnärer med sina verk ska vara galleriet tillhanda dagen innan vernissagedagen. Önskar utställare hjälp med hängningen av sin konst så hjälper vi gärna till, men kontakta oss i god tid. Underlag till affisch ska vara oss tillhanda senast två veckor före vernissage.

6. Konstnären står själv för servering av förfriskning.

7. Press: Vi sköter alla media kontakter.

8. Utställningsavgiften återbetalas inte om MOG ej emottagit konstverken enligt avtalad tid (oavsett orsak), dock senast dagen innan avtalad utställningsperiod.

9. MOG förbehåller sig rätten att ändra plats eller datum för en utställning, efter att alla involverade personer har blivit behörigt underättade.

10. Betalning: Utställningsavgiften betalas direkt efter att utställare har fått bekräftelse på godkännande ( Bankgiro 581-42 31).

 

 

 

 

Om du vill ställa hos MOG?

 

Ansökningsblankett som .doc som .pdf

 

E-post: moroliviagarden@hotmail.se

 

Uppgifter som ska lämnas;

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnr

Stad

Telefonnr

E-post

Hemsida

Önskad utställningsmånad

Önskat utställningsår

Biografi

Utställningar, eller annan information

Bilder: Sänd minst tre bilder i jpg eller gif format på högst 100 Kb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mor Oliviagården * Ronneby * Tel: 0457-10300 * E-post: info@moroliviagarden.se